Esas Sözleşme
Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Bağımsız Denetim Raporu
Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Hukukçu Raporu
2016 Gayrimenkul Değerleme Raporu
2018 Gayrimenkul Değerleme Raporu
2020 Gayrimenkul Değerleme Raporu
Genel Kurul İç Yönergesi
Fiyat Tespit Raporu
Fon Kullanım Yeri Raporu
Işık Plastik Tasaarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
İzahname