Araştırma ve Geliştirme Merkezi

1997 yılında üretime başlayan Işık Plastik kurulum sürecinden kısa bir süre sonra mevcut Mühendis kadrosu ile Ar-Ge departmanını kurmuştur. Önemli Projelerin hayata geçirilmesi ile Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri önem kazanmıştır. Bulunduğu sektörde her zaman ilkleri başaran Işık Plastik 2018 yılında Sanayi ve teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge Merkezi unvanını almıştır.

SÜREKLİLİK

Işık Plastik Ar-Ge Merkezi ürünlerine ve teknolojisine Ar-Ge gücünü de ekleyerek nitelikli çalışanları ile katma değeri yüksek yeni ürünleri üreterek müşterilerine kattığı değerleri çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda Işık Plastik her geçen yıl yeni yatırımlar ile AR-GE merkezini güçlendirmiştir.

DAHA VERİMLİ, DAHA GÜÇLÜ.

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yürütülen projelerde rekabet gücünün artırılarak ülkemizin ihracat potansiyelinin artırılması, ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesi, üniversite işbirlikleri ile bilgi paylaşımının artırılması, Işık Plastik Ar-Ge Merkezi'nin hedefleri arasındadır.

DONANIMLAR

Günümüzde Işık Plastik Ar-Ge Merkezi, 131,65 m² Laboratuvar, Test, Prototip Atölyesi ve 80 m² Ofis alanı ile 211,65 m² toplam alanın da mevcut cihaz, ekipman ve bilgi teknolojileri cihazları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Proje bazlı laboratuvar ekipman ve cihaz niteliğini her yıl AR-Ge‘ ye yaptığı yatırımlar ile artırmaktadır.

PROFESYONEL İNSAN KAYNAĞI

Deneyimli ve nitelikli araştırmacı ve teknisyen personel kadrosu ile nitelikli Ar-ge projelerine imza atmaktadır. Bu sayede katma değeri yüksek, müşteri odaklı ürünler geliştirmektedir. Doktora ve Yüksek lisans mezunu personel kadrosuna sahip olmasının yanı sıra Ar-Ge Merkezi personellerini lisansüstü eğitime teşvik etmektedir. Işık Plastik, Ar-Ge Personellerine mesleki gelişim ve yetkinlik geliştirme amaçlı eğitim katılımlarına önem vermektedir.

PAYDAŞLIK

Deneyimli kadrosunun yanında üniversite sanayii iş birliği kapsamında Yurt içi ve Yurt Dışı Üniversite işbirliklerinin yanında proje kapsamında Akademik Danışmanlık hizmeti almaktadır. Üniversite işbirlikleri kapsamında yapılan ortak projeler ile sektöre kazandırmayı planladığı verimliliği arttıran ürünler çalışılmaktadır. Arge Merkezi Proje yönetim sürecine verilen önem ile Projelerin konusunu belirleyen ihtiyaçları ve projenin yenilikçi yönlerini yaptığı fizibilite çalışmaları ile ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda tamamlanan ve devam eden projeleri arasında TUBITAK(TEYDEB) onaylı ve Uluslar Arası İşbirlikleri ile ortak Projeleri bulunmaktadır. Arge faaliyetlerine yönelik Ar-Ge Merkezi Personelleri her yıl yurt içi ve yurt dışı Sempozyum, Kongre ve Konferanslara katılım sağlamaktadır.

HEDEFLER

Işık Plastik AR-GE stratejik hedefleri üç farklı zaman diliminde tanımlanmıştır; Kısa Vade Ar-Ge Merkezi Hedefleri: Ar-ge faaliyetlerinin arttırılması, Personel kalifikasyonunun arttırılması amacıyla personellere belirli aralıklarla eğitimlerin verilmesi, Üniversiteler arası iş birliklerinin arttırılması yönünde çalışmaların yapılması. Orta Vade Ar-Ge Merkezi Hedefleri: Niş pazarlara yönelik ürün geliştirilmesi, Nitelikli Projeler geliştirerek ürün gamının genişletilmesi, Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve performansının arttırılması, Yerli ürünlerin geliştirilmesi ile istihdamın artırılması. Uzun Vade Ar-Ge Merkezi Hedefleri: Çevre ve insan sağlığına duyarlı ürünlerin geliştirilmesi, Uluslararası sertifikaların kazanılması, Fikri mülkiyet altyapısının güçlendirilmesi, Know-how ürün sayısının arıtılması. Bu hedefler doğrultusunda yoluna hızla ilerleyen Işık Plastik AR-GE çıktısı ürünler ile sektöre yön vermeye devam etmektedir.