Işık Plastik İnsan Kaynakları PolitikasıIşık Plastik'in insan kaynakları temel politikası ilgili mevzuatlar ve belirlenen politikalar çerçevesinde, adil, şeffaf, bireye saygılı, söz hakkı tanıyan, katılımcılık ve bireysel sorumluluk isteyen, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açık ve potansiyellerini ortaya koyan çalışanlarla bir takım oluşturmayı hedefler.
Işık Plastik bu hedeflerini gerçekleştirmek için;

• Çalışanların yönetime aktif katılımını destekler ve buna imkan yaratır,
• Değişen koşullara ve bilgi çağına uyum sağlayabilmek için, en değerli kaynağı çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine yatırım yapar,
• Çalışanlarının verimini ve kurumsal performansı yükseltmek, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve çalışanlarının etkinliğini ölçmek için mavi yaka çalışanlarına performans değerlendirmesi yapar,
• Tüm çalışanlarının iş analizlerini yaparak kadro tanımlamarı ve norm kadro planını yapar,
• İşe alımda öncelikle şirket içi kaynaklarını değerlendirir, uygun aday bulunamazsa mevcut insan kaynakları başvuru havuzu ve yeni başvurular değerlendirilir.
• Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel veya benzeri nedenler ile her türlü ayrımcılık yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir.