İsg Politikamız

Bu politika İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına bağlı olarak, şirketin bütün çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması aynı zamanda çalışanların çalışılabilir bir iş ortamında bulunmalarını temin etmek için oluşturulmuştur.
Politika gereklerinin yerine getirilebilmesi, hedef ve taahhütlerinin başarılabilmesi için İşverenin ve diğer tüm çalışanların katılımı ile mümkün olacaktır.
Yukarda belirtilenler doğrultusunda IŞIK PLASTİK SANAYİ ve DIŞ TİC.PAZ. A.Ş.
İSG Politikası;
• İş Sağlığı ve Güvenliğini işyerindeki tüm çalışma koşullarında, ortamlarında ve uygulamalarında, kullanılan teknoloji ve yöntemlerinde birinci öncelikli olmasını amaçlamayı,
• İş Kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek muhtemel risk noktalarının tespit edilerek, önleyici yaklaşımları benimsemeyi, düzeltici ve önleyici faaliyetleri tüm mevzuat ve standartlara uyarak uluslararası uygulamaları hayata geçirmeyi,
• İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme sorumluluğunun İşverenler, çalışanlar, alt işverenler ve tedarikçilerde olduğunu kabul ederek güvenli ve sağlıklı işyeri sağlamayı; bu doğrultuda gereken kaynakları ayırmayı, yönetim sistemleri kontrollerini oluşturmayı, desteklemeyi ve sürdürmeyi,
• Şirketin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirme yönünde ilerletmeyi, bunun da güvenlik kültürü oluşturularak gerçekleşeceğini bilmek, bu konuda temel sorumlulukları ve gerekli uygulamaları belirledikten sonra üst yönetimden diğer tüm organizasyon ile etkin bir şekilde paylaşmayı,
• Tüm çalışanların, çalışma alanlarındaki kişi, kurum ve iş ortaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorumluluklarının farkında olmalarını, işyerinde ve işyeri dışında uygulanacak kuralları da benimsemelerini teşvik etmeyi,
• Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İş Sağlığı ve Güvenliği tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmayı,
• Ülkemizde yürürlükteki Mevzuatlar içinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, KHK ve Genelge olarak tüm gerekleri yerine getirmeyi, bu politikayı da uygun zaman aralıklarında ya da gerektiğinde gözden geçirmeyi ve yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi
Beyan eder.