MİSYONUMUZ

Plastik hammaddelerden, kullan/at özellikte kaplar Gıda Ambalajları, Endüstriyel Levhalar, Compound ve Masterbatchler üretmek, yurt içi ve yurt dışında satışını yapmaktır.

VİZYONUMUZ

• Üretilen ürünlerin geri dönüşümlü plastiklerden imal edilmesi, yasal mevzuatlara uyulması ve çevreyi kirletecek herhangi bir faaliyette bulunulmaması nedeniylE çevre konusunda bilinçli,

• İnsan sağlığına azami duyarlılık gösterdiğinden, gıdaya uygun hammaddeler kullanan,

• Sektöründe öncülük ve liderlik fonksiyonu üstlenmeyi hedefleyen,

• Daima en son teknolojiyi kullanmaya özen gösteren,

• Uluslararası tüketici hakları konusundaki düzenlemelere saygılı,

• Alanında ki her türlü yasal düzenlemeyi destekleyen,

• Mutlu insanları çatısı altında toplayan IŞIK PLASTİK,bu vizyonunu sürdürme kararlılığındadır.


KALİTE POLİTİKAMIZ

• Uluslararası standartlarda, yasa ve mevzuat ile uyumlu ürünler tasarlamak ve üretmek,

• Teknolojik ve sektörel gelişmelerin takipçisi ve uygulayıcısı olmak,

• Müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda; ekonomik, güvenilir ürün tasarımı ve üretimi ile müşterileri için bir stratejik ortak olmak,

• Toplam kalite yönetim performansının sürdürülebilirliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

• Çalışanlarını kalite yönetimi ve hijyenik koşullarda üretim prensibi doğrultusunda eğitmek,

• Birlikte çalıştığı tedarikçi ve çözüm ortaklarına gelişmeleri için destek sağlamak, bu yönde denetimler yapmak,

• Çevre ile ilgili mevzuatlara bağlı kalarak çevre bilincini şirket kültürü olarak benimsemek.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

• Ürünlerimizin, ürün güvenliği yönetim sistemimiz doğrultusunda tüketici sağlığı ve ürün güvenliği için;

• Hijyen eğitimi almış personel tarafından,

• Gıdaya uygun hammadde ile

• Uygun makine ve ekipmanlarla,

• Hijyenik ortamda,

• Müşteri isteklerine ve yasal mevzuatlara uyularak,

• Ekonomik şekilde üretilmesini sağlamak

• Ürün Güvenliği politikamızdır.

Genel Müdür
11.01.2021